Portfolio of Margus Tamm

Avaliku ruumi kunstist kui kommunikatsiooniaktist

Kaasaegne sotsiaal- ja kultuurigeograafia põhineb suuresti koha/paiga ja ruumi eristusel. Ruum seostub füüsiliste objektide ja etteantud tähendustega, planeerimise ning tootmisega, koht/paik aga tõlgenduse, kasutamise ning psühhogeograafiaga. Nenede kahe tasandi omavahelist suhet võiks illustreerida prantsuse poststrukturalisti Michel de Certeau mõttekäiguga: „Koht on ruum, mida praktiseeritakse. /---/ Esimest saab võrrelda lausungiga, teist sõnaga4”.
Rääkides avalikust ruumist, räägime me seega kommunikatsioonikeskkonnast, kus toimub pidev informatsiooni edastamine ning vastuvõtmine.

*

Essee LIFT11 kataloogis

"LIFT11: Üksteist suvist hetke”
5 lk

Kogu tekst