Portfolio of Margus Tamm

Mis on kollektiivne autor?

Käesolev artikkel lähtub teesist, et käsitlused kollektiivsetest autoritest kui romantistliku autorikontseptsiooni paroodiaist või pseudonüümsuse erijuhtumeist ei ole piisavad, sest ei suuda kirjeldada kollektiivse autoripositsiooni produktiivseid aspekte. Analüüsi eesmärgiks on avada sellise käsitluskonflikti olemust ning leitud kontseptuaalsete kattuvuste ja lahknevuste kaudu jõuda kollektiivse autori kui toimiva autoripositsiooni olemuslikuma kirjeldamiseni.
Kirjutise alguses piiritlen mõisted autor ning kollektiivne autor ning annan põgusa teoreetilise ülevaate autori surma järel autorimõiste ümber kirjandus- ja kunstiteadustes toimunud diskussioonist. Seejärel analüüsin nüüdisaegsete autorikontseptsioonide valguses kolme iseloomulikku kollektiivset autorit – Nicolas Bourbakit, Luther Blissettit ning Subcomandante Marcost. Analüüsi eesmärgiks on välja tuua aspektid, milles kollektiivsed autorid täidavad autorifunktsioone ning aspektid, milles satutakse autorifunktsiooniga konflikti. Kontseptuaalsete kattuvuste ning katkestuste kaardistamise kaudu tahan jõuda lähemale põhjustele, miks enamasti käsitletakse kollektiivseid autoreid pigem kurioossete ning autorikontseptsiooniga vastasseisus olevaina.

*

Märksõnad: autor, kollektiivne autor, pseudonüüm, Nicolas Bourbaki, Luther Blissett, Subcomandante Marcos

Acta Semiotica Estica VIII
21 lk

Kogu tekst