Portfolio of Margus Tamm

Hämmeldunud ja segaduses, aga õnnelik

Õnnestunud disainiks tihti peetakse midagi, mis teeb elu lihtsamaks. Kas ongi nii lihtne?
Praegusaja ettevõtluskultuuris, eriti loomemajanduses on kinnistunud narratiivne retoorika: kõik tootjad on “loojutustajad”, igal tootel on “oma lugu”. Antud sõnadekasutus võib olla juba üleekspluateeritud, kuid selle populaarsusel on põhjus. Nimelt sobib loojutustamine kirjeldama kaasaegset tarbimiskultuuri, kus disaini eesmärgiks, rohkemgi kui probleemilahendamine, on tarbijaelamuse pakkumine. Hea lugu kahtlemata pakub elamust. Hea lugu on huvitav. Ideaalselt lihtne probleemilahendus ei ole huvitav.

*

Arutlus disainist
Eesti Päevaleht, 18.08
2 lk

Kogu tekst